Regulamin

 

 

 • Zapisy i płatność za zajęcia

  1. Obowiązuje określona ilość miejsc w grupach.

  2. Wszelkie zapytania należy kierować na adres: kontakt@wytworniakreatywnosci.pl.

  3. Wszystkie zajęcia są odpłatne.

  4. Bilety wstępu na wydarzenia oraz pakiety dostępne są w sklepie

  5. Z początkiem każdego miesiąca, organizowany jest DZIEŃ OTWARTY- bezpłatne spotkanie w pracowni oraz AKCJĘ SPRZEDAŻOWĄ biletów wstępu- odkrywca oraz pakietów i karnetów na bieżący miesiąc.

  6.  Bilety wstępu ODKRYWCA, pakiety/ karnety, należy wykupić przed udziałem w wydarzeniu w trakcie trwania AKCJI SPRZEDAŻOWEJ.

  ilość biletów/pakietów/karnetów jest ograniczona.

  7. Opłata za uczestnictwo w zajęciach umożliwia wstęp Rodzicowi/ Opiekunowi wraz z jednym Dzieckiem.

       Za każde dodatkowe Dziecko uczestniczące w zajęciach obowiązuje opłata w wysokości 50% (należy doliczyć ją samodzielnie przy zakupie biletu w sklepie)

  9. Pakety, Karnety są imienne i dotyczą tylko wskazanego na nim Dziecka wraz z Opiekunem.

  10. Pakiety, Karnety mają określoną ważność- zapoznaj się z ofertą

  11. Bilet wstępu na wydarzenia – ODKRYWCA, po zakupieniu w sklepie, ważny jest w bieżącym miesiącu i dotyczy wybranego wydarzenia.
  W chwili braku możliwości udziału, bilet wstępu ODKRYWCA, może być przekazany innej osobie, celem wykorzystania wejścia na wydarzenie. 

                                                                    Nieobecność na zajęciach

   

  1. Rodzic zobowiązany jest zgłaszać przewidywaną nieobecność Dziecka na zajęciach telefonicznie lub poprzez sms.

  2. Karnety i Pakiety, mają określoną ważność. W chwili niewykorzystania wejść w określonym czasie. Karnet/ Pakiet traci ważność.

  3. Nie ma możliwości przenoszenia prawa do uczestnictwa w zajęciach na inną osobę.
  Zaległe zajęcia odrabia osoba, której dotyczy karnet. Nieobecności należy zgłaszać na dzień przed zajęciami. Brak obecności oraz zgłoszona nieobecność w dniu wydarzenia, powoduje utratę wejścia z karnetu. 

   

  4. Bilety wstępu ODKRYWCA, ważne są w bieżącym miesiącu i dotyczą wybranych zajęć. W chwili braku obecności na zajęciach, bilet traci swoją ważność.

  5. Nieobecność z uwagi na chorobę dziecka, zgłoszona na dzień przed zajęciami, daje możliwość odrobienia zajęć w przeciągu miesiąca w tym samym zakresie na który bilet- odkrywca został wykupiony.

  4. Jeśli przewidywana frekwencja na zajęciach wyniesie mniej niż sześcioro dzieci, Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć.

                                                                   

   

  Kwestie organizacyjne

  1. W trakcie zajęć Rodzice odpowiadają za bezpieczeństwo swojego Dziecka.

  2. Na zajęcia przyprowadza się tylko zdrowe dzieci.

  3. Na sali, w której mają miejsce zajęcia, należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP i ppoż.

  4. Wszyscy uczestnicy zwracają się do siebie po imieniu.

  5. Wszyscy uczestnicy zachowują poufność przekazywanych sobie nawzajem informacji.

  6. Uczestnicy dbają o miejsce.

  7. Uczestnicy szanują użyczone wyposażenie, zabawki oraz pomoce edukacyjne.

  8. Większość produktów, z którymi pracują Dzieci (tj. masy plastyczne, farby, kolorowe wody etc) wykonywanych jest własnoręcznie
  przez Organizatora. Na bazie naturalnych składników spożywczych.
  Są to jednak materiały dydaktyczne nieprzeznaczone do spożycia i rolą Rodzica jest nie dopuszczać do ich konsumpcji.
       Uczestnicy, którzy spożywają produkty podczas zajęć robią to na własną odpowiedzialność.

  9. Każdy z uczestników przynosi strój „roboczy” oraz obuwie zamienne (w trakcie zajęć można być również na boso).

  10. Odzież wierzchnią, cenne rzeczy zostawiamy w szatni. Organizator zamyka pracownię na czas organizacji zajęć.

  12. Nowo przybyli Rodzice przedstawiają siebie i swoje Dziecko pozostałym.

  11. Wszyscy dbają o dobrą atmosferę.

  12. Organizator, w wybrane dni, zapewnia usługę fotografa, który utrwala Dzieci wraz z Rodzicami podczas ich aktywności na zajęciach.
  Część zdjęć (wybrane ujęcia) będzie następnie opublikowana na stronie internetowej i portalu społecznościowym Organizatora.

  13. W związku z powyższym punktem Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do wykonywania zdjęć i filmów w czasie zajęć.

  14. Osoba podpisującą umowę akceptuje wszystkie punkty regulaminu.

 

Drogi uczestniku, zapoznaj się Regulaminem. Wypełnij Kartę Uczestnika.

KARTA uczestnika

(pobierz plik)