Jeśli chcesz, odkrywać wraz z dzieckiem 
świat twórczej zabawy

 

ODKRYWCA jest dla Ciebie:

  • jednorazowy udział w dowolnych, realizowanych w tygodniu zajęciach twórczych, sensorycznych, umuzykalniających, konstrukcyjnych
  • zajęcia realizowane w: poniedziałki, środy, piątki oraz soboty 
  • kameralne grupy, indywidualne podejście do uczestnika, inspiracja, sprzyjająca dziecku przestrzeń

 

CENA: 45 zł 

Jeśli chcesz, wspierać rozwój swojego dziecka przez twórczość

 

KARNET: malucha, starszaka jest dla Ciebie

  • udział w 4 realizowanych zajęciach twórczych, sensorycznych, umuzykalniających, konstrukcyjnych (o WARTOŚCI 180 zł)
  • zajęcia w: poniedziałki, środy, piątki, soboty
  • kameralne grupy, indywidualne podejście do uczestnika, inspiracja, sprzyjająca dziecku przestrzeń

 

CENA: 160 zł

Jeśli chcesz, wspierać rozwój swojego 

dziecka poprzez aktywność polisensoryczną

 

KARNET brzdąca jest dla Ciebie

  • udział w 4 realizowanych zajęciach muzyczno- twórczo- sensorycznych dla brzdąca.  (o WARTOŚCI 180 zł)
  • zajęcia w poniedziałek, piątek, sobotę
  • kameralne grupy, indywidualne podejście, inspiracja, sprzyjające dziecku wnętrze

CENA: 160 zł