MUNIANIA To przestrzeń dla Rodziców poszukujących twórczych, kreatywnych i rozwojowych zajęć dla swojego dziecka.

Pragnących spędzić czas na kreatywnej zabawie z dzieckiem oraz umacniać łączące ich więzi.

MUNIANIA, to twórcza przestrzeń w której poprzez swobodną nieograniczającą aktywność plastyczną, sensoryczną, ruchową, muzyczną zaspakajana jest naturalna potrzeba poznawcza dziecka jak również wspomagany wielopoziomowo rozwój najmłodszych. 

 

MUNIANIA, realizuje autorskie zajęcia w których plastyka, swobodna i ekspresyjna twórczość łączy się z innymi technikami pedagogicznymi, arteterapeutycznymi, sensorycznymi. Zajęcia kierowane są dla dzieci w wieku 0-2 oraz 2-5 lat, dla których kontakt z rodzicem, doświadczanie świata i nauka poprzez zabawę jest kluczowe w rozwoju.